Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

§ 1.

Sklep Internetowy Twin Power -> MarineLab działający pod adresem www.marinelab.pl prowadzony jest przez Norberta Futera prowadzącego firmę MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (03-186) przy ul. Modlińskiej 159, wpisaną do KRS pod numerem 0000698951, z numerem NIP: 5242841415, Regon 368503434, dalej zwany „Sklep Internetowy Marine Lab”.

Kontakt ze Sklepem Internetowym Marine Lab jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@marinelab.pl; telefonicznie: 22 424 75 12; oraz pisemnie na adres: 03-186 Warszawa, ul. Modlińska 159

Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i zakupów w Sklepie Internetowym Marine Lab. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Marine Lab, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

§ 2.

Sklep Internetowy Marine Lab prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep Internetowy Marine Lab zamieszcza na stronie: www.sklep-marinelab.pl

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym Marine Lab są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Marine Lab są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego Marine Lab nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych kosztów związanych z wyborem sposobu płatności. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku faktury VAT konieczne jest przesłanie danych do faktury mailem.

 

Oferty promocyjne w Sklepie Internetowym Marine Lab nie łącza się.

 

§ 3.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a/ wyboru zamawianego towaru;

b/wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Marine Lab;

c/ podania adresu dostawy;

d/ wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie Internetowym Marine Lab.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich), poczty lub paczkomatów. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw.

Cennik dostaw dotyczy wysyłek realizowanych na terytorium Polski.

 

Jeżeli towar ma zostać wysłany na inny adres niż ten podany w zamówieniu, Klient powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia wysłać adres do wysyłki mailem.

 

§ 4.

Możliwe są następujące formy płatności:

  • Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub na poczcie. W wybranych przypadkach Sklep Internetowy Twin Power zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem/przelew online - po potwierdzeniu dostępności zamówionego towaru, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklep Internetowy Marine lab, zamówienie jest przekazywane do magazynu Sklepu Internetowego Marine lab w celu przygotowania wysyłki. Czas oczekiwania na wpłatę to 4-5 dni.
  • Raty – szczegółowe informacje znajdują się pod numerem Tel. 22 424 75 12 wew. 11

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

§ 5.

W przypadku niektórych rodzajów towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Marine Lab, Sklep Internetowy  Marine Lab zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przez Sklep Internetowy Marine Lab dostępności zamówionego przez Klienta towaru do chwili przygotowania zamówionego towaru do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych towarów. 

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep Internetowy Marine Lab kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

W przypadku płatności przelewem termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Przesyłki dostarczane są pocztą zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, a firmą kurierską w ciągu 1-2 dni od wysyłania przesyłki z magazynu Sklepu Internetowego Marine Lab.

§ 5.

Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podane są w karcie gwarancyjnej.

Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Marine Lab, Klient może zgłaszać pod adresem e-mail:biuro@twinpower.com.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Marine Lab.

 

Sklep Internetowy Marine Lab zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:

03-186 Warszawa, ul. Modlińska 159

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

Sklep Internetowy Marine Lab niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep Internetowy Marine Lab zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem towaru reklamowego (paczka ekonomiczna).

W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy Marine Lab.

 

 § 6.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sklep Internetowy Marine Lab o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysyłając pismo pocztą na adres 03-186 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:biuro@marinelab.pl ).

 

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Marine Lab zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Marine Lab.

Sklep Internetowy Marine Lab dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy Marine Lab może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  

  

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania towaru.

 

Konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest towar o właściwościach określonych przez konsumenta w zamówieniu. Do towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w zamówieniu należą towary, które nie znajdują się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego Marine Lab i są zamawiane/sprowadzane przez Sklep Internetowy Marine Lab zgodnie ze ściśle określonych przez konsumenta właściwościach na jego specjalne zamówienie.

§ 7.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Internetowym Marine Lab w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 8.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego Marine Lab nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego Marine Lab, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.

Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Sklep Internetowy Marine Lab wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji z uwagi na brak dostępności towaru.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.  

 

§ 9.

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Marine Lab Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Marine Lab. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji i złożenia zamówienia na towar.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego MarineLab w związku z zakupami jest Norbert Futera prowadzący firmę MARINE LAB SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Modlińska 159, 03-186 Warszawa, Nip: 5242841415

 

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 9.

Sklep Internetowy Marine Lab nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Marine Lab. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Sklep Internetowy MarineLab zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie stacjonarnego sklepu TWIN POWER-> MarineLab w Warszawie (03-168) przy ul. Modlińskiej 159, a także pod adresem http://www.sklep-marinelab.pl/regulamin

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

       Adresat __________________________________________________________

       [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

       Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów _______________________________________________

 

       Data odbioru towaru__________________________________________________

 

 

       Imię i nazwisko konsumenta____________________________________________

 

 

       Adres konsumenta____________________________________________________

 

 

 

 

       ____________________

       Podpis konsumenta i data

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl